Structural Technologies Division

STTD


Chief Scientist(4)

Manjunatha C M Dr
Manjuprasad M Dr
Raja Samikkannu
Sathyanarayana C N Dr

Senior Principal Scientist(9)

Achuthan C Pankaj
Manju S
Nagarajappa B
Narayana R
Pavan Kumar D V T G Dr
Rajagopal R S
Raju J Dr
Siva Subba Rao P
Vijayakumar P S

Principal Scientist(16)

Amit Kumar Onkar Dr
Balakrishnan B
Balamurugan G Dr
Chandra N Dr
Chetan S Jarali Dr
Dwarakanathan D
Ganesh Madhuranath
Krishna Lok Singh
Mahesh Kadam
Mutturaj H Medar
Narendra M S
Sahoo P K Dr
Shanthini G
Sharad Kumar
Shivaprasad M V
Vinod Kumar K

Senior Scientist(11)

Arun Kumar A
Ashwin U
Baskar Rao Mattapally
Deepa Sakravarthini
Jagannathan N
Jaidev Vyas J
Kshama S
Mohan Kumar M
Ramesh Bojja
Sai Kiran P V R
Sathiya Naarayan S Dr

Scientist(2)

Sathish S
Surya Narayanan L

Last updated on : 21-06-2018 11:24:26am